TREE ART FESTIVAL – SPONSOREN

Onderstaande sponsoren hebben het Tree Art Festival d.m.v. een financiële bijdrage mogelijk gemaakt.


Gemeente Sint-Michielsgestel - Wijkmakelaar

Hoe kom je van een idee, kans of plan voor je buurt tot uitvoering? Met wie kan of moet je het idee bespreken? Wijkmakelaars Helma Christ, Franca Verstraten, Nicole Heerius en Mike Venrooij van de gemeente Boxtel en gemeente Sint-Michielsgestel helpen inwoners op weg. Hun doelstelling: samen zaken realiseren die de leefbaarheid in een straat, wijk of kern vergroten.
De wijkmakelaars onderzoeken en ondersteunen buurtinitiatieven, jagen initiatieven aan, voeren gesprekken en zetten kansen, ideeën en plannen om in concrete acties. “We zijn er voor de inwoners. Heb je ons nodig? Neem contact op!”, laten zij weten.

Voor meer informatie, klik hier.

Postcode Loterij Buurtfonds

Het Postcode Loterij Buurtfonds steunt buurtprojecten in heel Nederland en is opgezet om buurtprojecten te ondersteunen zodat ze snel gerealiseerd kunnen worden. Op die manier maken we met z’n allen Nederland een stuk mooier! Ook hopen we zo meer mensen te inspireren om in actie te komen. Alle in Nederland gevestigde maatschappelijke organisaties kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage tussen de 500 en 5.000 euro.

Voor meer informatie, klik hier.

Buurt Cultuurfonds Provincie Noord-Brabant

Dit fonds is bedoeld om ideeën te realiseren die bijdragen aan ontmoeting, samenwerken en samenleven. Binnen wijken, tussen generaties, culturen en kunstvormen én tussen stad en platteland. Aanvragen worden behandeld door het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant.

Voor meer informatie, klik hier.


VSBfonds

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’

Voor meer informatie, klik hier. 

Commissie Kunst en Cultuur

Kunst levert een waardevolle bijdrage aan een open houding en brede kijk en verrijkt de samenleving voor de bewoners en bezoekers van de Gemeente Sint-Michielsgestel. De Commissie Kunst en Cultuur werkt samen in een onafhankelijke setting waarbij we continu een open en positieve houding tonen om zo initiatieven op het gebied van kunst te stimuleren. We zijn laagdrempelig en een betrouwbare partner voor initiatiefnemers en kunstliefhebbers. Ook onderhouden we openbare kunst, exploreren we nieuwe ontwikkelingen en stimuleren kunsteducatie en -initiatieven.

Voor meer informatie, klik hier.

E-mailen
Instagram